CAN NHIỆT

  • Xuất xứ:
  • Công nghệ sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Giá bán: Liên Hệ

Để đảm bảo hoạt động của nồi hơi được ổn định và hiệu quả, các phụ kiện nồi hơi giữ vai tò quan trọng như: Can nhiệt , bộ sấy điện, van điều áp, các thiết bị xử lý nước nồi hơi, điều chỉnh áp suất nồi hơi,.